nydb

Үйлчилгээ

Үйлчилгээ

01

Материалын туршилт

Үйлчлүүлэгчийн хүлээн авсан бүтээгдэхүүнийг чанарын шаардлага хангасан эсэхийг манай туршилтын ажилчид туршиж үзсэн тохиолдолд л бүх бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчиддээ илгээх болно.

02

Захиалгат

Манай бүтээгдэхүүний ихэнх нь захиалгаар хийгдсэн байдаг.
Одоогийн оролтын хувьд энэ нь 0.1A-500A AC, 1mA-5A DC байж болно.
Танхимын эффект гүйдлийн оролтын хувьд энэ нь 20A-2000A AC / DC байж болно.
Хүчдэлийн оролтын хувьд 10V-1000V AC, 10mV-1000V DC байж болно.

03

Техникийн дэмжлэг

Бүтээгдэхүүний янз бүрийн шаардлагад бид нэгээс нэгийг нь техникийн туслалцаа үзүүлэх боломжтой. Үүнээс гадна бид илүү том хөтөлбөрт техникч баг бүрдүүлэх болно.

01

Зөвлөх үйлчилгээ

Зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлэх утсыг 7 хоногийн 7 хоногт 24 цагаар ажиллуулах болно.