nydb

Hall Effect одоогийн мэдрэгч

  • WBI221QN05-J1D
  • WBI221QN05-P2D
  • WBI024F21 Хаалттай гогцоонд нөлөөлөх гүйдлийн мэдрэгч
  • WBI222LY05-25 Нээлттэй давталтын танхимын нөлөөллийн гүйдлийн мэдрэгч
  • WBI224LY05-25 Нээлттэй давталтын танхимын нөлөөллийн гүйдлийн мэдрэгч
  • WBI224LY05-38 Нээлттэй давталтын танхимын нөлөөллийн гүйдлийн мэдрэгч
  • WBI224LY05-50 Нээлттэй давталтын танхимын нөлөөллийн гүйдлийн мэдрэгч
  • WBI251LY05-25 Нээлттэй давталтын танхимын нөлөөллийн гүйдлийн мэдрэгч